Program

IX KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA BRACHYTERAPII

Lublin, 19.09 – 20.09.2024

Czwartek 19.09.2024
14.30 – 14.35Otwarcie konferencji
Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Brachyterapii
dr hab. n. med. Piotr Wojcieszek
SESJA: Nowotwory układu pokarmowego
Prowadzący: dr n. med. Mateusz Bilski, dr n. med. Łukasz Kuncman
14.35 – 14.55Brachyterapia HDR w terapii zmian nowotworowych w wątrobie
dr n. med. Paweł Cisek, dr n. med. Mateusz Bilski
14.55 – 15.15Radioterapia stereotaktyczna (SBRT) w terapii przerzutów do wątroby
dr n. med. Łukasz Kuncman, dr n. med. Mateusz Bilski, prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
15.15 – 15.35Analiza dozymetryczna technik radioterapeutycznych w leczeniu przerzutów do wątroby
dr n. med. Magdalena Peszyńska-Piorun, dr n.med. Mateusz Bilski, dr n.med. Przemysław Janiak
15.35 – 15.55Wewnątrznaczyniowe i przezskórne metody leczenia przerzutów do wątroby
lek. Jan Sobstyl, dr hab. n. med Michał Sojka, prof. dr hab. n. med. Tomasz Jargiełło
15.55 – 16.15Surgical treatement of liver metastases in the era of multimodal treatement and targeted therapy
dr hab. n. med. Karol Rawicz- Pruszyński, dr n.med. Katarzyna Sędłak, dr n.med. Zuzanna Pelc
16.15 – 16.30Przerwa
16.30 – 16.50Wykorzystanie znieczulenia przewodowego podczas zabiegów brachyterapii
lek. Marcin Łęcki
16.50 – 17.10Badanie Wadera
dr n. med. Małgorzata Kraszkiewicz
17.10 – 17.30Brachyterapia nowotworów przełyku
dr n. med. Wojciech Burchardt
17.30 – 17.50TBA
dr hab. n. med. Agnieszka Żółciak-Siwińska
17.50 – 18.00Dyskusja
Piątek 20.09.2024
SESJA: Rak gruczołu krokowego
Prowadzący: dr hab. n. med. Piotr Wojcieszek, lek. Piotr Lelek
09.00 – 09.15Salvage brachytherapy in prostate cancer recurrence
lek. Patricia Willisch
09.15 – 09.30Wykład sponsorowany – Astellas
TBA
09.30 – 09.45Wykład sponsorowany Accord Healthcare – TBC
09.45 – 10.00mHSPC
TBA
10.00 – 10.15Wykład sponsorowany – Ipsen
dr hab. n. med. Piotr Wojcieszek
10.15 – 10.30Przerwa
SESJA: Co w trawie piszczy? – aktualności ze świata brachyterapii
Prowadzący: dr n. med. Wojciech Burchardt, dr n. med. Marcin Hetnał
10.30 – 10.45Rak skóry
dr n. med. Artur Chyrek
10.45 – 11.00Rak piersi
dr n. med. Magdalena Stankiewicz
11.00 – 11.15Rak gruczołu krokowego
dr hab. n. med. Piotr Wojcieszek
11.15 – 11.30Nowotwory ginekologiczne
dr n. med. Ewa Burchardt
11.30 – 11.50Przerwa
SESJA: Nowotwory ginekologiczne
Prowadzący: dr hab. n. med. Agnieszka Żółciak-Siwińska – TBC, dr n. med. Ewa Burchardt
11.50 – 12.10lek. Margit Valgma
12.10 – 12.30lek. Marta Biedka
12.30 – 13.10Dyskusja: Reirradiacja w nowotworach ginekologicznych
lek. Margit Valgma
dr hab. n. med. Agnieszka Żółciak-Siwińska – TBC
lek. Marta Biedka
dr n. med. Ewa Burchardt
13.10 – 14.00Przerwa
SESJA
Prowadzący: mgr Lucyna Kotasz, mgr Sara Stępień, mgr Angelika Freda
14.00 – 14.15Przygotowanie aplikatorów indywidualnych w brachyterapii powierzchniowej raków skóry
Bartosz Lewandowski
14.15 – 14.30Wykorzystanie tomografu Sliding Gantry podczas aplikacji śródtkankowych
mgr Sara Stępień, mgr Konrad Słabek
14.30 – 14.45Opieka pielęgniarska wobec pacjenta poddanego brachyterapii śródtkankowej zmian nowotworowych
mgr Lucyna Kotasz, mgr Angelika Freda
14.45 – 15.00Pielęgnacja i leczenie specjalistyczne pacjentów z rozległymi nowotworami skóry lub odczynami popromiennymi po brachyterapii
mgr Angelika Freda, mgr Lucyna Kotasz
15.00 – 15.20NIO-PIB Gliwice – TBC
pielęgniarka, technik
SESJA: Inne lokalizacje narządowe i doświadczenia własne
Prowadzący: dr n. med. Artur Chyrek, dr n. med. Paweł Cisek
15.20 – 15.40Wykorzystanie brachyterapii śródtkankowej w nietypowych lokalizacjach w obrębie jama brzusznej, klatki piersiowej i kończyn.
dr n. med. Mateusz Bilski, lek. Anna Mazur, dr n. med. Paweł Cisek
15.40 – 16.00Brachyterapia śródtkankowa – nietypowe aplikacje (głowa i szyja)
dr n. med. Artur Chyrek
16.00 – 16.20Wykorzystanie brachyterapii w powtórnym napromienianiu nowotworów ginekologicznych
lek. Paulina Marcyniuk, dr n. med. Mateusz Bilski, dr n. med. Paweł Cisek

UWAGA!

Spotkanie towarzyskie odbędzie się w hotelu ibis Styles Lublin Stare Miasto w czwartek 19.09.2024 od godz. 19.00.