Kontakt

Koordynator:
mgr Anna Wielgus
tel. 32/278-92-60
e-mail: anna.wielgus@io.gliwice.pl

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice