Lokalizacja

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Aula im. Jeremiego Święckiego

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice